XSMB 400 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 400 ngày gần đây nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 400 ngày gần đây nhất

XSMB ngày 27-03-2023

ĐB83230
G127431
G26428425717
G3005423907403807
485058197252585
G43688515848195996
G5195378380600
443014339408
G6989736316
G791853055
ĐầuĐuôi
00,5,7,8
16,7,9
2
30,0,0,1,3,6,8
42
53,5,8
6
72,4
84,5,5,8,9
91,6

XSMB ngày 26-03-2023

ĐB57765
G181664
G28181724222
G3293708440904923
578890707193934
G44102297362636666
G5856633782688
131031606446
G6895560344
G730526313
ĐầuĐuôi
02,9
10,3,7
22,3
30,4
44,6
52
60,0,3,3,4,5,6,6
70,1,3,8
88,9
95

XSMB ngày 25-03-2023

ĐB32273
G126774
G24744900099
G3420184487934758
025735346878759
G41143458493729795
G5375098852890
936409172156
G6114430214
G774229897
ĐầuĐuôi
0
14,4,7,8
22
30
43,9
50,6,8,9
64,8
72,3,3,4,4,9
84,5
90,5,7,8,9

XSMB ngày 24-03-2023

ĐB48657
G192279
G22616982385
G3988411395479256
946049928370785
G41952289516440040
G5005621494349
915267029706
G6946859135
G772049601
ĐầuĐuôi
01,2,4,4,6
1
2
35
40,1,4,6,9,9
52,2,4,6,6,7,9
69
72,9
83,5,5
95,6

XSMB ngày 23-03-2023

ĐB45483
G175836
G25125695469
G3483901497409605
989577607037554
G40178846473184497
G5436187941660
298423721407
G6191984646
G746342891
ĐầuĐuôi
05,7
18
28
34,6
46,6
54,6,7
60,1,4,9
70,2,4,8
83,4,4
90,1,1,4,7

XSMB ngày 22-03-2023

ĐB08798
G175337
G22896326229
G3395441995042567
810971577411622
G41142286054684869
G5845712262904
594646190294
G6613479357
G716562944
ĐầuĐuôi
04
13,6,9
22,6,9,9
37
42,4,4,6
50,6,7,7
60,3,7,8,9
74,9
8
94,7,8

XSMB ngày 21-03-2023

ĐB81664
G140033
G21893174834
G3843511120019833
228869416232936
G42426405428481715
G5736898638037
998513205112
G6657518832
G761093959
ĐầuĐuôi
00,9
12,5,8
20,6
31,2,3,3,4,6,7,9
48
51,4,7,9
61,2,3,4,8
7
85,6
9

XSMB ngày 20-03-2023

ĐB24192
G124877
G26936066583
G3075297703885099
322909496323842
G46979730470414748
G5690954054710
972227521632
G6617012182
G729541042
ĐầuĐuôi
04,5,9
10,0,2,7
22,9,9
32,8
41,2,2,8
52,4
60,3
77,9
82,3
90,2,9

XSMB ngày 19-03-2023

ĐB86903
G151904
G28683322870
G3856211625618746
841566855638891
G43826903367568348
G5923451634061
710818625943
G6562892334
G704722396
ĐầuĐuôi
03,4,4,8
1
21,3,6
33,3,4,4
43,6,8
56,6,6,6
61,2,2,3
70,2
8
91,2,6

XSMB ngày 18-03-2023

ĐB57570
G125444
G20526051308
G3140996932617323
525960649547274
G41522267939312502
G5273465036147
043750880227
G6897979581
G744971393
ĐầuĐuôi
02,3,8
13
22,3,6,7
31,4,7
44,4,7
5
60
70,4,9,9
81,8
93,5,6,7,7,9

Thống kê giải bặc biệt 400 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
64
về 10 lần
79
về 10 lần
18
về 9 lần
65
về 9 lần
13
về 8 lần
Bộ số Số lượt về
24
về 7 lần
49
về 7 lần
54
về 7 lần
55
về 7 lần
70
về 7 lần

Thống kê 400 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 35 lần Đuôi 0: 37 lần Tổng 0: 48 lần
Đầu 1: 47 lần Đuôi 1: 40 lần Tổng 1: 37 lần
Đầu 2: 25 lần Đuôi 2: 31 lần Tổng 2: 37 lần
Đầu 3: 32 lần Đuôi 3: 38 lần Tổng 3: 42 lần
Đầu 4: 42 lần Đuôi 4: 45 lần Tổng 4: 43 lần
Đầu 5: 46 lần Đuôi 5: 44 lần Tổng 5: 35 lần
Đầu 6: 49 lần Đuôi 6: 33 lần Tổng 6: 39 lần
Đầu 7: 49 lần Đuôi 7: 44 lần Tổng 7: 37 lần
Đầu 8: 26 lần Đuôi 8: 40 lần Tổng 8: 34 lần
Đầu 9: 49 lần Đuôi 9: 48 lần Tổng 9: 48 lần

Thống kê lô tô 400 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
10
về 135 lần
92
về 134 lần
18
về 132 lần
13
về 131 lần
34
về 131 lần
Bộ số Số lượt về
91
về 129 lần
38
về 128 lần
46
về 127 lần
70
về 127 lần
74
về 127 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 400 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 1035 lần Đuôi 0: 1154 lần Tổng 0: 1103 lần
Đầu 1: 1152 lần Đuôi 1: 1055 lần Tổng 1: 1171 lần
Đầu 2: 1012 lần Đuôi 2: 1083 lần Tổng 2: 1062 lần
Đầu 3: 1107 lần Đuôi 3: 1043 lần Tổng 3: 1053 lần
Đầu 4: 1122 lần Đuôi 4: 1129 lần Tổng 4: 1120 lần
Đầu 5: 1075 lần Đuôi 5: 1084 lần Tổng 5: 1055 lần
Đầu 6: 1082 lần Đuôi 6: 1098 lần Tổng 6: 1065 lần
Đầu 7: 1112 lần Đuôi 7: 1024 lần Tổng 7: 1076 lần
Đầu 8: 959 lần Đuôi 8: 1102 lần Tổng 8: 1062 lần
Đầu 9: 1144 lần Đuôi 9: 1028 lần Tổng 9: 1033 lần
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: