Thống kê kết quả Vietlott - TK Vietlott - Thống kê Mega 6/45, Power 6/55

- xoso.me đang chuyển sang xoso.mobi.

Thống kê nhanh kết quả xổ số Vietlott

Bộ số Thống kê XS Mega từ 30-10-2022 đến 29-11-2022
15
5.13% 4 lần
27
5.13% 4 lần
02
3.85% 3 lần
03
3.85% 3 lần
04
3.85% 3 lần
09
3.85% 3 lần
14
3.85% 3 lần
16
3.85% 3 lần
17
3.85% 3 lần
20
3.85% 3 lần
24
3.85% 3 lần
32
3.85% 3 lần
35
3.85% 3 lần
43
3.85% 3 lần
01
2.56% 2 lần
12
2.56% 2 lần
13
2.56% 2 lần
22
2.56% 2 lần
30
2.56% 2 lần
31
2.56% 2 lần
33
2.56% 2 lần
36
2.56% 2 lần
37
2.56% 2 lần
38
2.56% 2 lần
40
2.56% 2 lần
41
2.56% 2 lần
07
1.28% 1 lần
08
1.28% 1 lần
10
1.28% 1 lần
23
1.28% 1 lần
25
1.28% 1 lần
26
1.28% 1 lần
29
1.28% 1 lần
42
1.28% 1 lần
44
1.28% 1 lần
45
1.28% 1 lần
05
0% 0 lần
06
0% 0 lần
11
0% 0 lần
18
0% 0 lần
19
0% 0 lần
21
0% 0 lần
28
0% 0 lần
34
0% 0 lần
39
0% 0 lần