Thống kê kết quả Vietlott - TK Vietlott - Thống kê Mega 6/45, Power 6/55

- xoso.me đang chuyển sang xoso.mobi.

Thống kê nhanh kết quả xổ số Vietlott

Bộ số Thống kê XS Mega từ 06-11-2022 đến 06-12-2022
04
5.13% 4 lần
15
5.13% 4 lần
20
5.13% 4 lần
32
5.13% 4 lần
02
3.85% 3 lần
03
3.85% 3 lần
07
3.85% 3 lần
09
3.85% 3 lần
14
3.85% 3 lần
24
3.85% 3 lần
27
3.85% 3 lần
35
3.85% 3 lần
43
3.85% 3 lần
01
2.56% 2 lần
12
2.56% 2 lần
16
2.56% 2 lần
17
2.56% 2 lần
22
2.56% 2 lần
25
2.56% 2 lần
30
2.56% 2 lần
37
2.56% 2 lần
38
2.56% 2 lần
40
2.56% 2 lần
44
2.56% 2 lần
05
1.28% 1 lần
08
1.28% 1 lần
10
1.28% 1 lần
13
1.28% 1 lần
18
1.28% 1 lần
21
1.28% 1 lần
26
1.28% 1 lần
29
1.28% 1 lần
31
1.28% 1 lần
33
1.28% 1 lần
36
1.28% 1 lần
39
1.28% 1 lần
41
1.28% 1 lần
06
0% 0 lần
11
0% 0 lần
19
0% 0 lần
23
0% 0 lần
28
0% 0 lần
34
0% 0 lần
42
0% 0 lần
45
0% 0 lần