XSMB 200 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày gần đây nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày

XSMB ngày 29-02-2024

ĐB 39648
G1 89254
G2 8331067194
G3 175531651390168819666740822446
G4 2546112678893202
G5 865427272819496088838030
G6 429531092
G7 28922399
Đầu Đuôi
0 2,8
1 0,3,9
2 3,6,7,8,9
3 0,1
4 6,6,8
5 3,4,4
6 0,6,8
7
8 3,9
9 2,2,4,9

XSMB ngày 28-02-2024

ĐB 77645
G1 06477
G2 8430538394
G3 712029304990021219788778804853
G4 0790025628613114
G5 755270337276112975954489
G6 652476788
G7 67963717
Đầu Đuôi
0 2,5
1 4,7
2 1,9
3 3,7
4 5,9
5 2,2,3,6
6 1,7
7 6,6,7,8
8 8,8,9
9 0,4,5,6

XSMB ngày 27-02-2024

ĐB 36209
G1 22265
G2 9762079071
G3 170636165447294396978559798822
G4 5624540231670381
G5 787893503316809709867762
G6 378568805
G7 85806176
Đầu Đuôi
0 2,5,9
1 6
2 0,2,4
3
4
5 0,4
6 1,2,3,5,7,8
7 1,6,8,8
8 0,1,5,6
9 4,7,7,7

XSMB ngày 26-02-2024

ĐB 27234
G1 61620
G2 2944271430
G3 712853798962482674756570334114
G4 4653987844711839
G5 013372928297064646523382
G6 424832419
G7 63882456
Đầu Đuôi
0 3
1 4,9
2 0,4,4
3 0,2,3,4,9
4 2,6
5 2,3,6
6 3
7 1,5,8
8 2,2,5,8,9
9 2,7

XSMB ngày 25-02-2024

ĐB 15545
G1 85710
G2 1741030692
G3 776416354740180610705956702946
G4 5607798988061262
G5 068944105587524776198861
G6 204487280
G7 16069851
Đầu Đuôi
0 4,6,6,7
1 0,0,0,6,9
2
3
4 1,5,6,7,7
5 1
6 1,2,7
7 0
8 0,0,7,7,9,9
9 2,8

XSMB ngày 24-02-2024

ĐB 57333
G1 81369
G2 3050476199
G3 336512294566456461823929034970
G4 7837686036366890
G5 161972241740422214960442
G6 247752331
G7 43443545
Đầu Đuôi
0 4
1 9
2 2,4
3 1,3,5,6,7
4 0,2,3,4,5,5,7
5 1,2,6
6 0,9
7 0
8 2
9 0,0,6,9

XSMB ngày 23-02-2024

ĐB 16053
G1 88635
G2 2533763488
G3 597752943927290240408253067189
G4 0547674179417289
G5 782454698625716812045983
G6 308973820
G7 79009345
Đầu Đuôi
0 0,4,8
1
2 0,4,5
3 0,5,7,9
4 0,1,1,5,7
5 3
6 8,9
7 3,5,9
8 3,8,9,9
9 0,3

XSMB ngày 22-02-2024

ĐB 82488
G1 52311
G2 0707242726
G3 404814986776166293993619363578
G4 9404283460121448
G5 412613471048729578208038
G6 450637460
G7 25709013
Đầu Đuôi
0 4
1 1,2,3
2 0,5,6,6
3 4,7,8
4 7,8,8
5 0
6 0,6,7
7 0,2,8
8 1,8
9 0,3,5,9

XSMB ngày 21-02-2024

ĐB 99937
G1 73548
G2 4018724052
G3 450496951300318998643793467528
G4 9969474931317918
G5 598336884919734088361898
G6 661051291
G7 08647291
Đầu Đuôi
0 8
1 3,8,8,9
2 8
3 1,4,6,7
4 0,8,9,9
5 1,2
6 1,4,4,9
7 2
8 3,7,8
9 1,1,8

XSMB ngày 20-02-2024

ĐB 57406
G1 97758
G2 3721624939
G3 300327875031430438224334122605
G4 7939858071310783
G5 086696567260451575733621
G6 592419079
G7 68187800
Đầu Đuôi
0 0,5,6
1 5,6,8,9
2 1,2
3 0,1,2,9,9
4 1
5 0,6,8
6 0,6,8
7 3,8,9
8 0,3
9 2
Thu nhỏ
Phóng to

Thống kê giải bặc biệt 200 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
88
về 5 lần
00
về 4 lần
21
về 4 lần
32
về 4 lần
36
về 4 lần
Bộ số Số lượt về
40
về 4 lần
45
về 4 lần
48
về 4 lần
57
về 4 lần
61
về 4 lần

Thống kê 200 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 18 lần Đuôi 0: 24 lần Tổng 0: 16 lần
Đầu 1: 17 lần Đuôi 1: 20 lần Tổng 1: 16 lần
Đầu 2: 21 lần Đuôi 2: 13 lần Tổng 2: 27 lần
Đầu 3: 21 lần Đuôi 3: 16 lần Tổng 3: 27 lần
Đầu 4: 25 lần Đuôi 4: 22 lần Tổng 4: 21 lần
Đầu 5: 20 lần Đuôi 5: 17 lần Tổng 5: 18 lần
Đầu 6: 18 lần Đuôi 6: 23 lần Tổng 6: 17 lần
Đầu 7: 27 lần Đuôi 7: 19 lần Tổng 7: 26 lần
Đầu 8: 23 lần Đuôi 8: 24 lần Tổng 8: 16 lần
Đầu 9: 10 lần Đuôi 9: 22 lần Tổng 9: 16 lần

Thống kê lô tô 200 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
62
về 71 lần
79
về 70 lần
32
về 68 lần
97
về 66 lần
20
về 64 lần
Bộ số Số lượt về
36
về 64 lần
44
về 64 lần
75
về 64 lần
10
về 63 lần
73
về 63 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 200 ngày

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 524 lần Đuôi 0: 542 lần Tổng 0: 531 lần
Đầu 1: 576 lần Đuôi 1: 533 lần Tổng 1: 533 lần
Đầu 2: 531 lần Đuôi 2: 558 lần Tổng 2: 548 lần
Đầu 3: 523 lần Đuôi 3: 564 lần Tổng 3: 519 lần
Đầu 4: 551 lần Đuôi 4: 533 lần Tổng 4: 526 lần
Đầu 5: 515 lần Đuôi 5: 525 lần Tổng 5: 536 lần
Đầu 6: 542 lần Đuôi 6: 548 lần Tổng 6: 563 lần
Đầu 7: 546 lần Đuôi 7: 528 lần Tổng 7: 535 lần
Đầu 8: 548 lần Đuôi 8: 516 lần Tổng 8: 567 lần
Đầu 9: 544 lần Đuôi 9: 553 lần Tổng 9: 542 lần
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: