XSMB 200 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày gần đây nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày

XSMB ngày 25-03-2023

ĐB32273
G126774
G24744900099
G3420184487934758
025735346878759
G41143458493729795
G5375098852890
936409172156
G6114430214
G774229897
ĐầuĐuôi
0
14,4,7,8
22
30
43,9
50,6,8,9
64,8
72,3,3,4,4,9
84,5
90,5,7,8,9

XSMB ngày 24-03-2023

ĐB48657
G192279
G22616982385
G3988411395479256
946049928370785
G41952289516440040
G5005621494349
915267029706
G6946859135
G772049601
ĐầuĐuôi
01,2,4,4,6
1
2
35
40,1,4,6,9,9
52,2,4,6,6,7,9
69
72,9
83,5,5
95,6

XSMB ngày 23-03-2023

ĐB45483
G175836
G25125695469
G3483901497409605
989577607037554
G40178846473184497
G5436187941660
298423721407
G6191984646
G746342891
ĐầuĐuôi
05,7
18
28
34,6
46,6
54,6,7
60,1,4,9
70,2,4,8
83,4,4
90,1,1,4,7

XSMB ngày 22-03-2023

ĐB08798
G175337
G22896326229
G3395441995042567
810971577411622
G41142286054684869
G5845712262904
594646190294
G6613479357
G716562944
ĐầuĐuôi
04
13,6,9
22,6,9,9
37
42,4,4,6
50,6,7,7
60,3,7,8,9
74,9
8
94,7,8

XSMB ngày 21-03-2023

ĐB81664
G140033
G21893174834
G3843511120019833
228869416232936
G42426405428481715
G5736898638037
998513205112
G6657518832
G761093959
ĐầuĐuôi
00,9
12,5,8
20,6
31,2,3,3,4,6,7,9
48
51,4,7,9
61,2,3,4,8
7
85,6
9

XSMB ngày 20-03-2023

ĐB24192
G124877
G26936066583
G3075297703885099
322909496323842
G46979730470414748
G5690954054710
972227521632
G6617012182
G729541042
ĐầuĐuôi
04,5,9
10,0,2,7
22,9,9
32,8
41,2,2,8
52,4
60,3
77,9
82,3
90,2,9

XSMB ngày 19-03-2023

ĐB86903
G151904
G28683322870
G3856211625618746
841566855638891
G43826903367568348
G5923451634061
710818625943
G6562892334
G704722396
ĐầuĐuôi
03,4,4,8
1
21,3,6
33,3,4,4
43,6,8
56,6,6,6
61,2,2,3
70,2
8
91,2,6

XSMB ngày 18-03-2023

ĐB57570
G125444
G20526051308
G3140996932617323
525960649547274
G41522267939312502
G5273465036147
043750880227
G6897979581
G744971393
ĐầuĐuôi
02,3,8
13
22,3,6,7
31,4,7
44,4,7
5
60
70,4,9,9
81,8
93,5,6,7,7,9

XSMB ngày 17-03-2023

ĐB59389
G146086
G24796793279
G3628756164380808
179508300155132
G47669421123186993
G5734641116778
276324064847
G6006958919
G709056560
ĐầuĐuôi
01,5,6,6,8,9
11,1,8,9
2
32
43,6,7
50,8
60,3,5,7,9
75,8,9
86,9
93

XSMB ngày 16-03-2023

ĐB89581
G162172
G21625032921
G3865076364218592
407237820613297
G44218985699228734
G5417227839801
043194200537
G6945195212
G792448904
ĐầuĐuôi
01,4,6,7
12,8
20,1,2,3
31,4,7
42,4,5
50,6
6
72,2
81,3,9
92,2,5,7

Thống kê giải bặc biệt 200 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
79
về 7 lần
19
về 5 lần
43
về 5 lần
57
về 5 lần
64
về 5 lần
Bộ số Số lượt về
71
về 5 lần
76
về 5 lần
05
về 4 lần
34
về 4 lần
48
về 4 lần

Thống kê 200 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 16 lần Đuôi 0: 20 lần Tổng 0: 25 lần
Đầu 1: 20 lần Đuôi 1: 22 lần Tổng 1: 16 lần
Đầu 2: 14 lần Đuôi 2: 13 lần Tổng 2: 19 lần
Đầu 3: 17 lần Đuôi 3: 17 lần Tổng 3: 21 lần
Đầu 4: 22 lần Đuôi 4: 20 lần Tổng 4: 16 lần
Đầu 5: 22 lần Đuôi 5: 19 lần Tổng 5: 22 lần
Đầu 6: 21 lần Đuôi 6: 19 lần Tổng 6: 21 lần
Đầu 7: 31 lần Đuôi 7: 22 lần Tổng 7: 25 lần
Đầu 8: 15 lần Đuôi 8: 20 lần Tổng 8: 15 lần
Đầu 9: 22 lần Đuôi 9: 28 lần Tổng 9: 20 lần

Thống kê lô tô 200 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
34
về 76 lần
92
về 72 lần
79
về 69 lần
42
về 67 lần
70
về 67 lần
Bộ số Số lượt về
04
về 66 lần
26
về 66 lần
55
về 66 lần
65
về 66 lần
82
về 66 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 200 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 512 lần Đuôi 0: 566 lần Tổng 0: 557 lần
Đầu 1: 535 lần Đuôi 1: 530 lần Tổng 1: 593 lần
Đầu 2: 515 lần Đuôi 2: 554 lần Tổng 2: 524 lần
Đầu 3: 541 lần Đuôi 3: 497 lần Tổng 3: 543 lần
Đầu 4: 569 lần Đuôi 4: 584 lần Tổng 4: 543 lần
Đầu 5: 538 lần Đuôi 5: 530 lần Tổng 5: 534 lần
Đầu 6: 551 lần Đuôi 6: 573 lần Tổng 6: 533 lần
Đầu 7: 553 lần Đuôi 7: 510 lần Tổng 7: 544 lần
Đầu 8: 521 lần Đuôi 8: 532 lần Tổng 8: 540 lần
Đầu 9: 565 lần Đuôi 9: 524 lần Tổng 9: 489 lần
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: