Thống kê Vietlott 6/55 - Thống kê Power 6/55 chính xác

Bảng thống kê xổ số Power 6/55 tính tới thời điểm này

Bộ số Thống kê XS Power từ 25-03-2024 đến 24-04-2024
01
5.49% 5 lần
38
4.4% 4 lần
03
3.3% 3 lần
12
3.3% 3 lần
23
3.3% 3 lần
37
3.3% 3 lần
40
3.3% 3 lần
43
3.3% 3 lần
46
3.3% 3 lần
47
3.3% 3 lần
54
3.3% 3 lần
06
2.2% 2 lần
08
2.2% 2 lần
09
2.2% 2 lần
13
2.2% 2 lần
14
2.2% 2 lần
15
2.2% 2 lần
18
2.2% 2 lần
20
2.2% 2 lần
21
2.2% 2 lần
25
2.2% 2 lần
27
2.2% 2 lần
33
2.2% 2 lần
39
2.2% 2 lần
44
2.2% 2 lần
49
2.2% 2 lần
51
2.2% 2 lần
55
2.2% 2 lần
02
1.1% 1 lần
04
1.1% 1 lần
05
1.1% 1 lần
07
1.1% 1 lần
16
1.1% 1 lần
17
1.1% 1 lần
22
1.1% 1 lần
26
1.1% 1 lần
28
1.1% 1 lần
29
1.1% 1 lần
30
1.1% 1 lần
32
1.1% 1 lần
34
1.1% 1 lần
35
1.1% 1 lần
36
1.1% 1 lần
42
1.1% 1 lần
45
1.1% 1 lần
48
1.1% 1 lần
50
1.1% 1 lần
52
1.1% 1 lần
53
1.1% 1 lần
10
0% 0 lần
11
0% 0 lần
19
0% 0 lần
24
0% 0 lần
31
0% 0 lần
41
0% 0 lần