Thống kê kết quả Vietlott 6/45 - TK vietlott 645 các kỳ

Bảng thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính tới thời điểm hiện tại

Bộ số Thống kê XS Mega từ 02-09-2023 đến 02-10-2023
02
6.41% 5 lần
39
6.41% 5 lần
03
5.13% 4 lần
04
5.13% 4 lần
06
3.85% 3 lần
08
3.85% 3 lần
10
3.85% 3 lần
12
3.85% 3 lần
18
3.85% 3 lần
27
3.85% 3 lần
30
3.85% 3 lần
43
3.85% 3 lần
05
2.56% 2 lần
07
2.56% 2 lần
13
2.56% 2 lần
16
2.56% 2 lần
20
2.56% 2 lần
23
2.56% 2 lần
29
2.56% 2 lần
36
2.56% 2 lần
38
2.56% 2 lần
40
2.56% 2 lần
41
2.56% 2 lần
01
1.28% 1 lần
09
1.28% 1 lần
11
1.28% 1 lần
14
1.28% 1 lần
15
1.28% 1 lần
17
1.28% 1 lần
19
1.28% 1 lần
22
1.28% 1 lần
24
1.28% 1 lần
33
1.28% 1 lần
37
1.28% 1 lần
42
1.28% 1 lần
44
1.28% 1 lần
45
1.28% 1 lần
21
0% 0 lần
25
0% 0 lần
26
0% 0 lần
28
0% 0 lần
31
0% 0 lần
32
0% 0 lần
34
0% 0 lần
35
0% 0 lần