Thống kê kết quả Vietlott 6/45 - TK vietlott 645 các kỳ

Bảng thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính tới thời điểm hiện tại

Bộ số Thống kê XS Mega từ 28-02-2023 đến 30-03-2023
10
6.41% 5 lần
28
6.41% 5 lần
22
5.13% 4 lần
33
5.13% 4 lần
05
3.85% 3 lần
06
3.85% 3 lần
13
3.85% 3 lần
29
3.85% 3 lần
36
3.85% 3 lần
43
3.85% 3 lần
03
2.56% 2 lần
07
2.56% 2 lần
11
2.56% 2 lần
12
2.56% 2 lần
14
2.56% 2 lần
15
2.56% 2 lần
18
2.56% 2 lần
24
2.56% 2 lần
25
2.56% 2 lần
26
2.56% 2 lần
31
2.56% 2 lần
34
2.56% 2 lần
35
2.56% 2 lần
41
2.56% 2 lần
44
2.56% 2 lần
02
1.28% 1 lần
08
1.28% 1 lần
09
1.28% 1 lần
16
1.28% 1 lần
17
1.28% 1 lần
19
1.28% 1 lần
21
1.28% 1 lần
23
1.28% 1 lần
27
1.28% 1 lần
37
1.28% 1 lần
38
1.28% 1 lần
45
1.28% 1 lần
01
0% 0 lần
04
0% 0 lần
20
0% 0 lần
30
0% 0 lần
32
0% 0 lần
39
0% 0 lần
40
0% 0 lần
42
0% 0 lần