Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắc Nông - Thống kê nhanh KQXSDNO

Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắc Nông

(Bạn có thể thống kê nhiều bộ số bằng cách chèn dấu ',' giữa các bộ số)
Tất cả các giải Giải đặc biệt

Kết quả thống kê nhanh Đắc Nông từ 23-09-2023 đến 03-10-2023

Bộ số

Tổng số lần xuất hiện

Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
02

1

23-09-2023 10
05

1

23-09-2023 10
12

2

30-09-2023 3
16

1

30-09-2023 3
18

1

30-09-2023 3
22

1

23-09-2023 10
24

1

30-09-2023 3
26

1

30-09-2023 3
36

2

30-09-2023 3
37

1

23-09-2023 10
39

1

23-09-2023 10
40

1

30-09-2023 3
50

2

30-09-2023 3
66

1

30-09-2023 3
67

1

30-09-2023 3
73

2

30-09-2023 3
75

1

23-09-2023 10
76

2

30-09-2023 3
78

1

23-09-2023 10
79

1

30-09-2023 3
81

2

30-09-2023 3
83

1

23-09-2023 10
90

1

30-09-2023 3
96

3

23-09-2023 10
99

4

30-09-2023 3

Thảo luận

- Tính năng này giúp bạn thống kê nhanh 1 hay nhiều bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn

- Thống kê nhanh bộ số của tất các giải theo khoảng thời gian tùy chọn

- Thống kê nhanh bộ số giải đặc biệt theo khoảng thời gian tùy chọn

* Thống kê nhanh: Thống kê tổng số lần xuất hiện, ngày về gần nhất và số ngày chưa về của bộ số bạn cần xem, theo tỉnh và khoảng thời gian bạn muốn xem