XSMB 5/1/2002 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 5 tháng 1 năm 2002

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 5-1-2002

ĐB 15170
Giải 1 80352
Giải 2 4475549811
Giải 3 587137093025967786066693579051
Giải 4 999988691713
Giải 5 2748770779576535
Giải 6 393098811
Giải 7 22570111
ĐầuĐuôi
01,6,7
11,1,1,3,3
22
30,5,5
48
51,2,5,7,7
67,9
70
8
93,8,9
ĐầuĐuôi
3,70
0,1,1,1,51
2,52
1,1,93
4
3,3,55
06
0,5,5,67
4,98
6,99
Xem kết quả miền theo ngày:
 • Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 5/1/2002

  11 3 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
  13 2 lần Tăng 2 lần so với 20 lần trước
  35 2 lần Tăng 2 lần so với 20 lần trước
  57 2 lần Tăng 2 lần so với 20 lần trước
  22 1 lần Tăng 1 lần so với 20 lần trước
  30 1 lần Tăng 1 lần so với 20 lần trước
  48 1 lần Tăng 1 lần so với 20 lần trước
  01 1 lần Tăng 1 lần so với 20 lần trước
 • Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 5/1/2002

  11 3 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
  13 2 lần Tăng 2 lần so với 20 lần trước
  35 2 lần Tăng 2 lần so với 20 lần trước
  57 2 lần Tăng 2 lần so với 20 lần trước
  22 1 lần Tăng 1 lần so với 20 lần trước
  30 1 lần Tăng 1 lần so với 20 lần trước
  48 1 lần Tăng 1 lần so với 20 lần trước
  01 1 lần Tăng 1 lần so với 20 lần trước