Mơ thấy đi lễ

Bạn mơ thấy gì Cặp số tương ứng
đi lễ 12, 21

Giải mã giấc mơ thấy đi lễ

Mơ thấy mình đi lễ bái thần, phật ở chùa chiền, miếu mạo thường là điềm báo mọi việc sẽ được thuận lợi.

Mơ thấy làm lễ rước thần, thánh hay đón bài vị thường là điềm được tiền của.

Nếu bạn mơ thấy đi lễ, bạn nên đánh đề con : 12, 21

Gợi ý mơ thấy
đi lang thang 92, 29
đi làm 01, 21, 26
đi ỉa gặp người 67, 76
đi ỉa đông người 08, 09
đi ỉa chảy 01, 06
Xem thêm tiện ích dưới đây