Mơ thấy con đĩ

Bạn mơ thấy gì Cặp số tương ứng
con đĩ 01, 24, 26

Giải mã giấc mơ thấy con đĩ

- Nếu bạn chiêm bao thấy cùng đi dạo với con đĩ,giấc mơ đó có nghĩa là mình đang suy tính làm một việc hèn hạ, ám muội.

Bộ số tương ứng với giấc mơ thấy con đĩ: 01, 24, 26

Gợi ý mơ thấy
con dệp 82, 85
con dê 15, 35, 75
con cua 28, 82
con công 12 - 21
con cóc 04
Xem thêm tiện ích dưới đây