Mơ thấy chợ

Bạn mơ thấy gì Cặp số tương ứng
chợ 25, 52

- Mơ thấy chợ búa đang nhóm họp là điềm lợi lộc sắp đến.

- Mơ thấy chợ thưa thớt người là công việc làm ăn bị trở ngại. Nếu thấy chợ đã tan là mọi việc thua lỗ.

- Thấy mình ngồi giữa chợ buôn bán là có kẻ tìm cách hại mình để đoạt của hay địa vị.

- Thấy mình buôn may bán đắt ở chợ là điềm báo nợ nần.

Bạn nên đánh cặp số 25, 52, tương ứng với giấc mơ thấy chợ.

Gợi ý mơ thấy
chim yểng 27, 72
chim trời 87
chim sẻ đậu 76
chim khách 60, 10
chim ỉa vào người 27
Xem thêm tiện ích dưới đây
Mơ gì hôm nay?