Mơ thấy cạo râu

Bạn mơ thấy gì Cặp số tương ứng
cạo râu 83, 84

Giải mã giấc mơ thấy cạo râu

- Mơ thấy mình đang cạo râu là mọi việc bế tắc.

 

- Mơ thấy mình cạo cho người khác là thắng lợi về mình.

- Mơ thấy cạo râu là sắp sửa có chuyện lo buồn. 

Nếu bạn mơ thấy cạo râu, bạn nên đánh cặp số: 83, 84

Gợi ý mơ thấy
cào cào 53
cánh tay lông lá 42
cánh tay 85, 67
cánh cửa 28, 83
cái xẻng 63, 64
Xem thêm tiện ích dưới đây