Mơ thấy cái màn

Bạn mơ thấy gì Cặp số tương ứng
cái màn 85, 97

Giải mã giấc mơ thấy cái màn

- Chiêm bao thấy treo màn kết tụi là có chuyện vui trong gia đình.

- Thấy gió thổi đứt màn là vợ con, hay chồng có bịnh.

- Thấy màn rách là chồng hay vợ có tà tâm.

- Thấy lấy màn trải giường là sắp có vợ lẻ.

Mơ thấy cái màn, bạn nên đánh cặp số tương ứng: 85, 97

Gợi ý mơ thấy
cái mâm 81, 18, 86
cái mả 30, 70, 40, 90
cái làn 12, 26
cái kính 85
cái kim 84, 34
Xem thêm tiện ích dưới đây