XSMT 8/9/2016 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 8 tháng 9 năm 2016

XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 8-9-2016

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
55
36
84
G7
643
314
994
G6
8071
4943
2104
9564
1347
5582
4163
4369
7708
G5
3526
9444
3649
G4
71587
84089
53664
75555
84207
56231
01828
96665
57334
94632
22987
68218
91464
60147
58876
57709
54137
09586
32399
42487
19733
G3
47831
44024
11088
54320
60226
68146
G2
85235
90378
95264
G1
46201
90747
67228
ĐB
92407
51221
27971
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 1,4,7,7 8,9
1 4,8
2 4,6,8 0,1 6,8
3 1,1,5 2,4,6 3,7
4 3,3 4,7,7,7 6,9
5 5,5
6 4 4,4,5 3,4,9
7 1 8 1,6
8 7,9 2,7,8 4,6,7
9 4,9
⇒ Xem theo ngày:
⇒ Xem kết quả miền theo ngày:
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: