Thống kê các giải đặc biệt của XS Đồng Tháp Thứ 2 ngày 16/02/2015

Thứ hai, ngày 16-02-2015

Hệ thống chi tiết các số đặc biệt của các tuần trên bảng KQXS Đồng Tháp (XSDT, SXDT) đến hôm nay ngày 16/02/2015

XS Đồng Tháp - XSDT tường thuật trực tiếp lúc 16h15' thứ 2 hàng tuần. Theo dõi KQXS Đồng Tháp dưới đây là thống kê chi tiết các số đặc biệt của các tuần trên bảng KQXS Đồng Tháp (XSDT, SXDT) hôm nay thứ 2 ngày 16/02/2015

 Thứ 2  Số đặc biệt 
Ngày 07/07/2014 146566 
Ngày 14/07/2014 980816 
Ngày 21/07/2014 495050 
Ngày 28/07/2014 609573 
Ngày 04/08/2014 575738 
Ngày 11/08/2014 417816 
Ngày 18/08/2014 115404 
Ngày 25/08/2014 414190 
Ngày 01/09/2014  459760 
Ngày 08/09/2014 465409
Ngày 15/09/2014 131546 
Ngày 22/09/2014 174533 
Ngày 29/09/2014 967268 
Ngày 06/10/2014 275584 
Ngày 13/10/2014 204618 
Ngày 20/10/2014 836883
Ngày 27/10/2014 858923
Ngày 3/11/2014 050819 
Ngày 10/11/2014 193713 
Ngày 17/11/2014 396299 
Ngày 24/11/2014 203068 
Ngày 01/12/2014 785230 
Ngày 08/12/2014 611352 
Ngày 15/12/2014 531589 
Ngày 22/12/2014 121309 
Ngày 29/12/2014 377365 
Ngày 05/01/2015 898146 
Ngày 12/01/2015 166880 
Ngày 19/01/2015 645012 
Ngày 26/01/2015 009261 
Ngày 02/02/2015 139879 
Ngày 09/02/2015 983216 
Ngày 16/02/2015  

Xem trực tiếp KQXS Đồng Tháp. Mời bạn bấm XS Đồng Tháp