Thống kê các cặp số ít xuất hiện trên bảng KQXS Quảng Ngãi nhất hôm nay ngày 09/05/2015

Thứ bảy, ngày 09-05-2015

Số ngày những cặp số chưa xuất hiện trên bảng kết quả của XS Quảng Ngãi hôm nay 09/05/2015

Dưới đây là bảng thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XS Quảng Ngãi và số ngày cặp số đó chưa xuất hiện đến hôm nay ngày 09/05/2015: 

STT  Cặp số Chưa xuất hiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1  59 19 ngày  6  83 14 ngày 
 2 11 19 ngày  7  20 13 ngày 
 3  89 17 ngày  8 63 12 ngày 
 4  64 16 ngày  9 73 12 ngày 
 5  42 15 ngày  10 18 12 ngày 
 
Tra cứu KQXS Quảng Ngãi nhanh nhất - chính xác nhất. Mời bạn bấm XS Quảng Ngãi