Những cặp số lâu không xuất hiện nhất trên bảng XS Đồng Tháp hôm nay thứ 2 ngày 23/02/2015

Thứ hai, ngày 23-02-2015

Theo dõi bảng kết quả XSDT hàng ngày, những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả kết quả XS Đồng Tháp đến hôm nay thứ 2 ngày 23/02/2015

Dưới đây là bảng thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XS Đồng Tháp trước ngày 23/02/2015:  

STT  Cặp số Chưa xuất hiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1  43 34 ngày  6  27 15 ngày 
 2 81 23 ngày  7  85 14 ngày 
 3  92 23 ngày  8 91 14 ngày 
 4  03 17 ngày  9 47 13 ngày 
 5  53 16 ngày  10 37 13 ngày 

 Tra cứu KQXS Đồng Tháp nhanh nhất - chính xác nhất. Mời bạn bấm XSDT