Những cặp số lâu không xuất hiện nhất trên bảng XS Đồng Tháp hôm nay thứ 2 ngày 18/05/2015

Thứ hai, ngày 18-05-2015

Theo dõi bảng kết quả XSDT hàng ngày, những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả kết quả XS Đồng Tháp đến hôm nay thứ 2 ngày 18/05/2015

Dưới đây là bảng thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XS Đồng Tháp trước ngày 18/05/2015:  

STT  Cặp số Chưa xuất hiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1  92 35 ngày  6  44 14 ngày 
 2 32 24 ngày  7  86 13 ngày 
 3  59 22 ngày  8 94 13 ngày 
 4  55 16 ngày  9 31 13 ngày 
 5  80 16 ngày  10 73 12 ngày 

 Tra cứu KQXS Đồng Tháp nhanh nhất - chính xác nhất. Mời bạn bấm XSDT