Những cặp số lâu không xuất hiện nhất trên bảng XS Đồng Tháp hôm nay thứ 2 ngày 09/02/2015

Thứ hai, ngày 09-02-2015

Theo dõi bảng kết quả XSDT hàng ngày, những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả kết quả XS Đồng Tháp đến hôm nay thứ 2 ngày 09/02/2015

Dưới đây là bảng thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XS Đồng Tháp trước ngày 09/02/2015:  

STT  Cặp số Chưa xuất hiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1  43 32 ngày  6  27 13 ngày 
 2 81 21 ngày  7  85 12 ngày 
 3  92 21 ngày  8 91 12 ngày 
 4  03 15 ngày  9 47 11 ngày 
 5  53 14 ngày  10 23 11 ngày 

 Tra cứu KQXS Đồng Tháp nhanh nhất - chính xác nhất. Mời bạn bấm XSDT