Những cặp số ít xuất hiện trên bảng KQXS Long An nhất đến hôm nay thứ 7 ngày 14/02/2015

Thứ bảy, ngày 14-02-2015

Theo dõi bảng kết quả XS Long An hàng ngày, những cặp số ít xuất hiện trên bảng kết quả nhất đến hôm nay thứ 7 ngày 14/02/2015

Dưới đây là bảng thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XS Long An trước ngày 14/02/2015:  

STT  Cặp số Chưa xuất hiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1 23 32 ngày  6  72 15 ngày 
 2 82 24 ngày  7  14 14 ngày 
 3  06 22 ngày  8 74 13 ngày 
 4  19 16 ngày  9 28 13 ngày 
 5 25 16 ngày  10 50 11 ngày 

   Tra cứu KQXS Long An nhanh nhất - chính xác nhất. Mời bạn bấm XS Long An