Những cặp số ít xuất hiện trên bảng kết quả XS Trà Vinh nhất đến hôm nay ngày 06-02-2015

Thứ sáu, ngày 06-02-2015

Thống kê những cặp số lâu không thấy xuất hiện trên bảng kết quả XS Trà Vinh (XSTV, SXTV) nhất đến hôm nay thứ 6 ngày 06-02-2015

Những thay đổi của các cặp số trên bảng kết quả luôn được cập nhật chi tiết. Dưới đây là bảng thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng XSTV- KQXS Trà Vinh trong những ngày qua, trước ngày 06-02-2015:

STT  Cặp số Chưa xuất hiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1  50 31 ngày  6  59 13 ngày 
 2 47 20 ngày  7  24 13 ngày 
 3  10 14 ngày  8 06 12  ngày 
 4  35 14 ngày  9 26 12 ngày 
 5  49 13 ngày  10 58 11 ngày 
 
Tra cứu kết quả XSTV nhanh nhất - chính xác nhất. Mời bạn bấm XS Trà Vinh