Những cặp số ít xuất hiện trên bảng kết quả XS Tiền Giang những ngày qua đến ngày 10/05/2015

Chủ nhật, ngày 10-05-2015

Xem thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XSTG - Xổ số Tiền Giang đến ngày 10/05/2015

Dưới đây là bảng thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XSTG - Xổ số Tiền Giang trong những ngày qua, trước ngày 10/05/2015

STT  Cặp số Chưa xuất hiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1  86 29 ngày  6  89 14 ngày 
 2 36 20 ngày  7  60 13 ngày 
 3  42 16 ngày  8 73 13 ngày 
 4  93 15 ngày  9 64 12 ngày 
 5  41 15 ngày  10 84 12 ngày 

 Xem tường thuật trực tiếp KQXS Tiền Giang. Mời bạn bấm XSTG