Những cặp số ít xuất hiện trên bảng kết quả XS Khánh Hòa những ngày qua đến ngày 22-02-2015

Chủ nhật, ngày 22-02-2015

Xem thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XSKH - Xổ số Khánh Hòa đến ngày 22-02-2015

Dưới đây là bảng thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XSKH - Xổ số Khánh Hòa trong những ngày qua, trước ngày 22-02-2015

STT  Cặp số Chưa xuất hiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1  23 26 ngày  6  89 16 ngày 
 2 77 21 ngày  7  79 15 ngày 
 3  37 19 ngày  8 93 15 ngày 
 4  75 18 ngày  9 82 14 ngày 
 5  54 17 ngày  10 91 14 ngày 

 Xem tường thuật trực tiếp KQXS Khánh Hòa. Mời bạn bấm XSKH