Những cặp số ít xuất hiện trên bảng kết quả XS Khánh Hòa những ngày qua đến ngày 13/05/2015

Thứ tư, ngày 13-05-2015

Xem thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XSKH - Xổ số Khánh Hòa đến ngày 13/05/2015

Dưới đây là bảng thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XSKH - Xổ số Khánh Hòa trong những ngày qua, trước ngày 13/05/2015

STT  Cặp số Chưa xuất hiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1  25 19 ngày  6  95 12 ngày 
 2 84 17 ngày  7  97 12 ngày 
 3  87 16 ngày  8 85 11 ngày 
 4  71 14 ngày  9 10 11 ngày 
 5  30 14 ngày  10 15 11 ngày 

 Xem tường thuật trực tiếp KQXS Khánh Hòa. Mời bạn bấm XSKH