Những cặp số ít xuất hiện trên bảng kết quả XS Khánh Hòa những ngày qua đến ngày 10/05/2015

Chủ nhật, ngày 10-05-2015

Xem thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XSKH - Xổ số Khánh Hòa đến ngày 10/05/2015

Dưới đây là bảng thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XSKH - Xổ số Khánh Hòa trong những ngày qua, trước ngày 10/05/2015

STT  Cặp số Chưa xuất hiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1  29 32 ngày  6  25 15 ngày 
 2 58 24 ngày  7  43 14 ngày 
 3  21 23 ngày  8 84 14 ngày 
 4  75 18 ngày  9 87 13 ngày 
 5  66 16 ngày  10 92 13 ngày 

 Xem tường thuật trực tiếp KQXS Khánh Hòa. Mời bạn bấm XSKH