Những cặp số ít xuất hiện trên bảng kết quả XS Khánh Hòa những ngày qua đến ngày 04-02-2015

Thứ tư, ngày 04-02-2015

Xem thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XSKH - Xổ số Khánh Hòa đến ngày 04-02-2015

Dưới đây là bảng thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XSKH - Xổ số Khánh Hòa trong những ngày qua, trước ngày 04-02-2015

STT  Cặp số Chưa xuất hiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1  59 34 ngày  6  67 16 ngày 
 2 23 23 ngày  7  37 16 ngày 
 3  95 22 ngày  8 75 15 ngày 
 4  43 20 ngày  9 86 15 ngày 
 5  77 18 ngày  10 54 14 ngày 

 Xem tường thuật trực tiếp KQXS Khánh Hòa. Mời bạn bấm XSKH