Những cặp số ít xuất hiện trên bảng kết quả XS Đà Lạt những ngày qua đến ngày 22-02-2015

Chủ nhật, ngày 22-02-2015

Xem thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XSKH - Xổ số Đà Lạt đến ngày 22-02-2015

Dưới đây là bảng thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XSDL - Xổ số Đà Lạt trong những ngày qua, trước ngày 22-02-2015

STT  Cặp số Chưa xuất hiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1  51 35 ngày  6  10 15 ngày 
 2 24 27 ngày  7  23 14 ngày 
 3  98 26 ngày  8 38 14 ngày 
 4  05 22 ngày  9 00 12 ngày 
 5  33 16 ngày  10 75 11 ngày 

 Xem tường thuật trực tiếp KQXS Khánh Hòa. Mời bạn bấm XSDL