Những cặp số ít xuất hiện trên bảng kết quả XS Đà Lạt những ngày qua đến ngày 10/05/2015

Chủ nhật, ngày 10-05-2015

Xem thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XSKH - Xổ số Đà Lạt đến ngày 10/05/2015

Dưới đây là bảng thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XSDL - Xổ số Đà Lạt trong những ngày qua, trước ngày 10/05/2015

STT  Cặp số Chưa xuất hiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1  51 46 ngày  6  45 17 ngày 
 2 23 25 ngày  7  25 17 ngày 
 3  36 21 ngày  8 20 16 ngày 
 4  91 19 ngày  9 15 15 ngày 
 5  54 18 ngày  10 87 14 ngày 

 Xem tường thuật trực tiếp KQXS Khánh Hòa. Mời bạn bấm XSDL