Các cặp số lâu không xuất hiện trên bảng XSBDI-SXBDI-xổ số Bình Định nhất đến hôm nay thứ 5 ngày 07/05/2015

Thứ năm, ngày 07-05-2015

Các cặp số lâu không xuất hiện trên bảng kết quả xổ số Bình Định XSBDI - SXBDI nhất đến hôm nay thứ 5 ngày 07/05/2015

Dưới đây là bảng thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XS Bình Định (XSBDI, SXBDI) và số ngày cặp số đó chưa xuất hiện đến hôm nay 07/05/2015

STT  Cặp số Chưa xuất hiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1  10 30 ngày  6  11 14 ngày 
 2 79 22 ngày  7  37 14 ngày 
 3  85 18 ngày  8 08 12 ngày 
 4  33 17 ngày  9 43 12 ngày 
 5  78 16 ngày  10 36 12 ngày 
 
Tra cứu KQXS Bình Định nhanh nhất - chính xác nhất. Mời bạn bấm XSBDI