Các cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XSVL-Xổ số Vinh Long đến hôm nay thứ 6 ngày 27/02/2015

Thứ sáu, ngày 27-02-2015

Xem thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XSVL-Xổ số Vĩnh Long đến hôm nay thứ 6 ngày 27/02/2015

Theo dõi thay đổi bảng kết quả XS Vĩnh Long, dưới đây là thống kê các cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XSVL - SXVL hôm nay thứ 6 ngày 27/02/2015: 

STT  Cặp số Chưa xuất hiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1  08 30 ngày  6  10 14 ngày 
 2 79 20 ngày  7  29 13 ngày 
 3  92 18 ngày  8 06 12 ngày 
 4  04 16 ngày  9 42 12 ngày 
 5  64 15 ngày  10 48 11 ngày 

Tra cứu XS Vĩnh Long nhanh nhất - chính xác nhất. Mời bạn bấm XSVL