Các cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XSVL-Xổ số Vinh Long đến hôm nay thứ 6 ngày 06-02-2015

Thứ sáu, ngày 06-02-2015

Xem thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XSVL-Xổ số Vĩnh Long đến hôm nay thứ 6 ngày 06-02-2015

Theo dõi thay đổi bảng kết quả XS Vĩnh Long, dưới đây là thống kê các cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XSVL đến hôm nay ngày 06-02-2015: 

STT  Cặp số Chưa xuất hiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1  08 26 ngày  6  92 14 ngày 
 2 18 19 ngày  7  72 13 ngày 
 3  65 16 ngày  8 04 12 ngày 
 4  59 16 ngày  9 33 12 ngày 
 5  79 16 ngày  10 64 11 ngày 

Tra cứu XS Vĩnh Long nhanh nhất - chính xác nhất. Mời bạn bấm XSVL