10 cặp số lâu không xuất hiện trên bảng KQXS Quảng Bình đến ngày 12/02/2015

Thứ năm, ngày 12-02-2015

Số ngày và những cặp số lâu không xuất hiện trên bảng KQXS Quảng Bình đến ngày 12/02/2015

Dưới đây là bảng thống kê những cặp số và số ngày cặp số đó chưa xuất hiện nhất trên bảng kết quả XS Quảng Bình - XSQB - SXQB đến hôm nay ngày 12/02/2015 

STT  Cặp số Chưa xuất ahiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1  74 23 ngày  6  63 15 ngày 
 2 66 23 ngày  7  79 14 ngày 
 3  59 19 ngày  8 37 14 ngày 
 4  01 17 ngày  9 97 13 ngày 
 5  07 17 ngày  10 25 12 ngày 
 
 Tra cứu  KQXS Quảng Bình nhanh nhất chính xác nhất. Mời bạn bấm XSQB