10 cặp số lâu không xuất hiện trên bảng KQXS Quảng Bình đến ngày 07/05/2015

Thứ năm, ngày 07-05-2015

Số ngày và những cặp số lâu không xuất hiện trên bảng KQXS Quảng Bình đến ngày 07/05/2015

Dưới đây là bảng thống kê những cặp số và số ngày cặp số đó chưa xuất hiện nhất trên bảng kết quả XS Quảng Bình - XSQB - SXQB đến hôm nay ngày 07/05/2015 

STT  Cặp số Chưa xuất ahiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1  74 35 ngày  6  56 17 ngày 
 2 30 22 ngày  7  05 17 ngày 
 3  31 21 ngày  8 23 16 ngày 
 4  50 19 ngày  9 32 15 ngày 
 5  42 18 ngày  10 91 13 ngày 
 
 Tra cứu  KQXS Quảng Bình nhanh nhất chính xác nhất. Mời bạn bấm XSQB