10 cặp số lâu không xuất hiện trên bảng kết quả XS Sóc Trăng nhất đến hôm nay 04-02-2015

Thứ tư, ngày 04-02-2015

Các cặp số lâu không xuất hiện trên bảng kết quả XS Sóc Trăng (XSST, SXST) nhất đến hôm nay 04-02-2015

Theo dõi thay đổi bảng KQXS Sóc Trăng dưới đây là thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XSST đến hôm nay ngày 04-02-2015:

STT  Cặp số Chưa xuất hiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1  40 27 ngày  6  29 13 ngày 
 2 59 18 ngày  7  12 12 ngày 
 3  60 15 ngày  8 43 12 ngày 
 4  69 15 ngày  9 86 11 ngày 
 5  81 15 ngày  10 89 11 ngày 

 Tra cứu kết quả XSST nhanh nhất - chính xác nhất. Mời bạn bấm XS Sóc Trăng