10 cặp số lâu không xuất hiện nhất trên bảng KQXS Phú Yên hôm nay thứ 2 ngày 16/02/2015

Thứ hai, ngày 16-02-2015

Theo dõi bảng kết quả XS Phú Yên hàng ngày, những cặp số ít xuất hiện trên bảng kết quả nhất đến hôm nay thứ 2 ngày 16/02/2015

Dưới đây là bảng thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XS Phú Yên trước ngày 16/02/2015:  

STT  Cặp số Chưa xuất hiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1  77 26 ngày  6  00 19 ngày 
 2 17 26 ngày  7  91 18 ngày 
 3  44 24 ngày  8 75 17 ngày 
 4  36 20 ngày  9 89 15 ngày 
 5  73 19 ngày  10 72 14 ngày 

 Tra cứu KQXS Phú Yên nhanh nhất - chính xác nhất. Mời bạn bấm XSPY