10 cặp số lâu không xuất hiện nhất trên bảng KQXS Phú Yên hôm nay thứ 2 ngày 09/02/2015

Thứ hai, ngày 09-02-2015

Theo dõi bảng kết quả XS Phú Yên hàng ngày, những cặp số ít xuất hiện trên bảng kết quả nhất đến hôm nay thứ 2 ngày 09/02/2015

Dưới đây là bảng thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XS Phú Yên trước ngày 09/02/2015:  

STT  Cặp số Chưa xuất hiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1  77 25 ngày  6  00 18 ngày 
 2 17 25 ngày  7  91 17 ngày 
 3  44 23 ngày  8 75 16 ngày 
 4  36 19 ngày  9 94 16 ngày 
 5  73 18 ngày  10 89 14 ngày 

 Tra cứu KQXS Phú Yên nhanh nhất - chính xác nhất. Mời bạn bấm XSPY