10 cặp số lâu không xuất hiện nhất trên bảng KQXS Bình Phước đến ngày hôm nay thứ 7 ngày 28/02/2015

Thứ bảy, ngày 28-02-2015

Theo dõi bảng kết quả XS Bình Phước hàng ngày, những cặp số ít xuất hiện trên bảng kết quả nhất đến hôm nay thứ 7 ngày 28/02/2015

Dưới đây là bảng thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XS Bình Phước-XSBP-SXBP trước ngày 28/02/2015:   

STT  Cặp số Chưa xuất hiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1  10 40ngày  6  70 16 ngày 
 2 96 24 ngày  7 20 16 ngày 
 3  69 21 ngày  8 30 16 ngày 
 4  27 20 ngày  9 25 15 ngày 
 5  53 19 ngày  10 39 15 ngày

 Tra cứu KQXS Bình Phước nhanh nhất - chính xác nhất. Mời bạn bấm XSBP