10 cặp số lâu không xuất hiện nhất trên bảng KQXS Bình Phước đến ngày hôm nay thứ 7 ngày 16/05/2015

Thứ bảy, ngày 16-05-2015

Theo dõi bảng kết quả XS Bình Phước hàng ngày, những cặp số ít xuất hiện trên bảng kết quả nhất đến hôm nay thứ 7 ngày 16/05/2015

Dưới đây là bảng thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XS Bình Phước-XSBP-SXBP trước ngày 16/05/2015:   

STT  Cặp số Chưa xuất hiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1  53 30 ngày  6  90 16 ngày 
 2 62 25 ngày  7 35 16 ngày 
 3  05 20 ngày  8 33 15 ngày 
 4  85 18 ngày  9 82 14 ngày 
 5  84 17 ngày  10 29 14 ngày

 Tra cứu KQXS Bình Phước nhanh nhất - chính xác nhất. Mời bạn bấm XSBP