10 cặp số lâu không xuất hiện nhất trên bảng KQXS Bình Phước đến ngày hôm nay thứ 7 ngày 07/02/2015

Thứ bảy, ngày 07-02-2015

Theo dõi bảng kết quả XS Bình Phước hàng ngày, những cặp số ít xuất hiện trên bảng kết quả nhất đến hôm nay thứ 7 ngày 07/02/2015

Dưới đây là bảng thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XS Bình Phước-XSBP-SXBP trước ngày 07/02/2015:   

STT  Cặp số Chưa xuất hiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1  77 19 ngày  6  57 10 ngày 
 2 83 13 ngày  7  47 9 ngày 
 3  06 11 ngày  8 76 9 ngày 
 4  36 11 ngày  9 01 9 ngày 
 5  49 10 ngày  10 40 9 ngày

 Tra cứu KQXS Bình Phước nhanh nhất - chính xác nhất. Mời bạn bấm XSBP