10 cặp số lâu không xuất hiện nhất trên bảng kết quả XS Hậu Giang đến ngày hôm nay 28/02/2015

Thứ bảy, ngày 28-02-2015

Thống kê những cặp số lâu không thấy xuất hiện trên bảng kết quả XSHG nhất đến hôm nay thứ 7 ngày 28/02/2015

Dưới đây là bảng thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XS Hậu Giang-XSHG-SXHG hôm nay thứ 7 ngày 28/02/2015:

STT  Cặp số Chưa xuất hiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1  52 31 ngày  6  21 16 ngày 
 2 01 26 ngày  7  78 14 ngày 
 3  89 18 ngày  8 47 13 ngày 
 4  17 18 ngày  9 34 13 ngày 
 5  75 16 ngày  10 92 12 ngày 

  Tra cứu KQXS Hậu Giang nhanh nhất - chính xác nhất. Mời bạn bấm XSHG