10 cặp số lâu không xuất hiện nhất trên bảng kết quả XS Hậu Giang đến ngày hôm nay 14/02/2015

Thứ bảy, ngày 14-02-2015

Thống kê những cặp số lâu không thấy xuất hiện trên bảng kết quả XSHG nhất đến hôm nay thứ 7 ngày 14/02/2015

Dưới đây là bảng thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XS Hậu Giang-XSHG-SXHG hôm nay thứ 7 ngày 14/02/2015:

STT  Cặp số Chưa xuất hiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1  64 33 ngày  6  17 16 ngày 
 2 52 29 ngày  7  88 15 ngày 
 3  01 24 ngày  8 75 14 ngày 
 4  79 17 ngày  9 21 14 ngày 
 5  89 16 ngày  10 78 12 ngày 

  Tra cứu KQXS Hậu Giang nhanh nhất - chính xác nhất. Mời bạn bấm XSHG