10 cặp số lâu không xuất hiện nhất trên bảng kết quả XS Hậu Giang đến ngày hôm nay 09/05/2015

Thứ bảy, ngày 09-05-2015

Thống kê những cặp số lâu không thấy xuất hiện trên bảng kết quả XSHG nhất đến hôm nay thứ 7 ngày 09/05/2015

Dưới đây là bảng thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XS Hậu Giang-XSHG-SXHG hôm nay thứ 7 ngày 09/05/2015:

STT  Cặp số Chưa xuất hiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1  21 26 ngày  6  09 17 ngày 
 2 28 21 ngày  7  96 16 ngày 
 3  37 20 ngày  8 14 16 ngày 
 4  99 18 ngày  9 33 14 ngày 
 5  48 17 ngày  10 68 13 ngày 

  Tra cứu KQXS Hậu Giang nhanh nhất - chính xác nhất. Mời bạn bấm XSHG