10 cặp số lâu không xuất hiện nhất trên bảng kết quả XS Hậu Giang đến ngày hôm nay 07/02/2015

Thứ bảy, ngày 07-02-2015

Thống kê những cặp số lâu không thấy xuất hiện trên bảng kết quả XSHG nhất đến hôm nay thứ 7 ngày 07/02/2015

Dưới đây là bảng thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XS Hậu Giang-XSHG-SXHG hôm nay thứ 7 ngày 07/02/2015:

STT  Cặp số Chưa xuất hiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1  64 31 ngày  6  17 14 ngày 
 2 52 27 ngày  7  55 13 ngày 
 3  01 22 ngày  8 88 13 ngày 
 4  79 15 ngày  9 75 12 ngày 
 5  89 14 ngày  10 72 12 ngày 

  Tra cứu KQXS Hậu Giang nhanh nhất - chính xác nhất. Mời bạn bấm XSHG