10 cặp số ít xuất hiện trên bảng kết quả XS Tây Ninh đến hôm nay ngày 19/02/2015

Thứ hai, ngày 23-02-2015

10 cặp số ít xuất hiện trên bảng kết quả xổ số Tây Ninh đến hôm nay ngày 19/02/2015

Dưới đây là bảng thống kê những cặp số và số ngày cặp số đó chưa xuất hiện nhất trên bảng kết quả XSTN - SXTN - Xổ số Tây Ninh đến hôm nay ngày  19/02/2015:

STT  Cặp số Chưa xuất hiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1  87 29 ngày  6  70 15 ngày 
 2 28 27 ngày  7  45 14 ngày 
 3  97 26 ngày  8 74 14 ngày 
 4  75 22 ngày  9 77 14 ngày 
 5  65 16 ngày  10 55 12 ngày 

  Tra cứu  KQXS Tây Ninh nhanh nhất chính xác nhất. Mời bạn bấm XSTN