10 cặp số ít xuất hiện trên bảng kết quả XS Tây Ninh đến hôm nay ngày 07/05/2015

Thứ năm, ngày 07-05-2015

10 cặp số ít xuất hiện trên bảng kết quả xổ số Tây Ninh đến hôm nay ngày 07/05/2015

Dưới đây là bảng thống kê những cặp số và số ngày cặp số đó chưa xuất hiện nhất trên bảng kết quả XSTN - SXTN - Xổ số Tây Ninh đến hôm nay ngày  07/05/2015:

STT  Cặp số Chưa xuất hiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1  68 20 ngày  6  08 17 ngày 
 2 69 19 ngày  7  25 17 ngày 
 3  02 19 ngày  8 00 16 ngày 
 4  13 19 ngày  9 48 15 ngày 
 5  64 18 ngày  10 14 15 ngày 

  Tra cứu  KQXS Tây Ninh nhanh nhất chính xác nhất. Mời bạn bấm XSTN