10 cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XSVT-Xổ số Vũng Tàu đến hôm nay 24-02-2015

Thứ ba, ngày 24-02-2015

Xem chi tiết các cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XSVT-Xổ số Vũng Tàu và số ngày cặp số đó chưa xuất hiện, đến hôm nay 24-02-2015:

Dưới đây là bảng thống kê những cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XSVT-Xổ số Vũng Tàu và số ngày cặp số đó chưa xuất hiện, đến hôm nay 24-02-2015:

STT  Cặp số Chưa xuất hiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1  97 24 ngày  6 51 13  ngày 
 2 18 21 ngày  7  95 13 ngày 
 3  47 14 ngày  8 57 12 ngày 
 4 83 14 ngày  9 80 12 ngày 
 5  94 14 ngày  10 31  12 ngày 

 Tra cứu kết quả XSVT nhanh nhất. Mời bạn bấm Xổ số Vũng Tàu