10 cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XS Gia Lai hôm nay thứ 6 ngày 08/05/2015

Thứ sáu, ngày 08-05-2015

Hệ thống chi tiết các số lâu không xuất hiện trên bảng KQXS Gia Lai (XSGL-SXGL) đến hôm nay thứ 6 ngày 08/05/2015

Bảng thống kê 10 cặp số ít xuất hiện nhất trên bảng kết quả XS Gia Lai đến hôm nay ngày 08/05/2015: 

STT  Cặp số Chưa xuất hiện  STT Cặp số  Chưa xuất hiện
 1  99 30 ngày  6  02 17 ngày 
 2 07 25 ngày  7  46 16 ngày 
 3  42 25 ngày  8 05 15 ngày 
 4  29 20 ngày  9 82 13 ngày 
 5 19 19 ngày  10 09 13 ngày 

Tra cứu XSGL nhanh nhất - chính xác nhất. Mời bạn bấm XSGL