Bảng thống kê lô tô Đà Lạt

Lô tô Đà Lạt chủ nhật, 22-03-2009

ĐầuLô tô
003,05,05
112,15
224
332,34
442,46
557,58
668
774,77
886,89
997

Lô tô Đà Lạt chủ nhật, 15-03-2009

ĐầuLô tô
003,07
114
227
337,38
447,48
5
661,68
773,76,77,77
883,84,85,89
9

Lô tô Đà Lạt chủ nhật, 08-03-2009

ĐầuLô tô
001,09
111,14
225,27
332,34,37
442
550,51,58
660,66
770
886
994

Lô tô Đà Lạt chủ nhật, 01-03-2009

ĐầuLô tô
007,09
118
221,28
334
4
557,59
662,64,64,65,68
774
884,85,87
994

Lô tô Đà Lạt chủ nhật, 22-02-2009

ĐầuLô tô
003,07
114
2
330,36
443,45,46
551,54,54,58
662
771,71
8
990,91,92

Lô tô Đà Lạt chủ nhật, 15-02-2009

ĐầuLô tô
005,06
113
224,26,27
330,34,37
440,43,44
551,51
667
7
889
992,98

Lô tô Đà Lạt chủ nhật, 08-02-2009

ĐầuLô tô
001,06,08
115,17
222
333,39
445,46
552,53
662,66,68
775
881
999